KÍNAI HOROSZKÓP

 

Kínai horoszkóp jegyei

Az állatszimbólumokról dióhéjban

A kínai horoszkópunk a születésünk pillanatába besűrűsödött energiák, illetve az ezek által képviselt információk kincsesbányája, melyek hű társként kísérnek és terelgetnek bennünket az életben való harmónikus boldogulás felé, a szüntelen tapasztalás ösvényein.

Horoszkópunk minden elemének, és a közöttük lévő összefüggéseknek is jelentősége van, s határtalanul mély tartalmat rejtenek magukban.

Születési képletünkben meghatározó szereppel bírnak a titokzatos jelekkel ábrázolt állatszimbólumok, melyek életünk különböző területeit hatják át. Hogy a születési képlet négy állata közül melyik hol fejti ki legerősebben a hatását az életünkben, az annak függvénye, hogy hol és milyen minőségben képviselteti magát a horoszkópban.

KÍNAI HOROSZKÓP

 

Kínai horoszkóp jegyei

Milyen jegyű vagyok a kínai horoszkóp szerint?

A kínai horoszkópunk a születésünk pillanatába besűrűsödött energiák, illetve az ezek által képviselt információk kincsesbányája, melyek hű társként kísérnek és terelgetnek bennünket az életben való harmónikus boldogulás felé, a szüntelen tapasztalás ösvényein.

Horoszkópunk minden elemének, illetve a közöttük lévő összefüggéseknek is jelentősége van, s határtalanul mély tartalmat rejtenek magukban.

Egyebek mellett igen meghatározó szereppel bírnak a titokzatos jelekkel ábrázolt állatszimbólumok, melyek életünk különböző területeit hatják át. Hogy a születési képlet négy állata közül melyik hol fejti ki legerősebben a hatását az életünkben, az annak függvénye, hogy hol és milyen minőségben képviselteti magát a horoszkópban.

Általánosságban elmondható, hogy a nap és hónap oszlopban lévő állatok hatását érezzük magunkon.

Bivaly

A Bivaly állatszimbólum tulajdonosának szívét naiv emberszeretet tölti ki, lényéből pedig megnyerő kedvesség sugárzik. Rendszerint jóságos tyúkanyóként fogja össze az embereket, és végtelen együttérzéssel fordul a környezetében élők irányába.

Bővebben
Bővebben

Örömét leli a gondoskodásban, a másokért való tevésben fizikai és lelki értelemben egyaránt. A Bivallyal érintett életterületeken az ember önzetlen, önfeláldozó és tevékeny, ha a mások érdekeiről van szó, ám szerénnyé és visszahúzódóvá válik, amint a sajátja kerül szóba. Ez a jegy egyáltalán nem kalandvágyó típus, előnyben részesíti a biztonságos terepet, a kipróbált praktikákat, s erősen kötődik az élete részévé vált tárgyakhoz, helyekhez és emberekhez. Jellemzően sosem hivalkodik, hullámzó önbizalma miatt ellenben másoktól gyakran igényli az elismerő szavakat, a bíztató tekinteteket. Ezek motiválják, hogy elbizonytalanodva újból erőt merítsen, és ha remegő lábakkal is, de megtegye végül a céljai felé vezető lépéseket. Ezzel az állatszimbólummal inspiráló közeg hiányában hajlamos az ember mélyen alul értékelni a saját érdemeit másokéval szemben, s nem elhinni magáról, hogy mennyi mindenre képes. Az élet emiatt furfangos módon helyezi újra és újra olyan szituációkba, ahol megtapasztalhatja saját talpraesettségét, s azokat a benne szunnyadó tartalékokat, melyek kiaknázásra várnak.

Tigris

A Tigris állatszimbólum hatalmas igazságérzettel megáldott, egyenes és őszinte jellemre utal, aki akaratában és nézeteiben hajlíthatatlan, szándékaiban pedig szinte megingathatatlan.

Bővebben
Rendkívül megbízható és szavahihető jegy, ám tagadhatatlan, hogy ha megmakacsolja magát, bizony merevvé válik, s akkor szinte lehetetlen jobb belátásra téríteni. Csupán akkor mutatkozik némi esély az álláspontja megváltoztatására, ha maga dönt úgy, hogy felülvizsgálja a saját igazát. Tigris állatszimbólummal a horoszkópban az ember életében az igazság, valamint a személyes igazságérzet főszerepet játszik. A Tigrissel érintett életterületen az ember rendkívül gondoskodó, azért hogy a szívéhez közelállók terhét könnyítse, gyakran veszi a saját vállaira problémáik megoldását, olykor nem kis áldozatokat vállalva ezzel. A gyökerek, a család, az igaz barátságok megkérdőjelezhetetlen értékek a szemében, az egyik legragaszkodóbb jegyről van szó.

Ezzel az állatszimbólummal élve az ember általában terjedelmes érdeklődési körrel rendelkezik, s folyamatos fejlődési vágy és növekedési igény hajtja, hogy egyre többé és jobbá váljon.

Mivel zsigeri késztetése az igazság képviselése, ezért az élet számos módon és élethelyzeten át formálja, s tanítja arra, hogy a személyes nézőpontján túl képessé váljon mások szempontjainak a meglátására is.

Nyúl

A Nyúl állatszimbólum rendkívül békés, harmóniára törekvő és kompromisszumkész jellemet takar. Tulajdonosa kellemes modorú, barátságos és stílusos, mindenkivel képes megütni a megfelelő hangnemet és pontosan érzi, meddig mehet el anélkül, hogy komolyabb ellenállást váltana ki a környezetéből.

Bővebben

Az érintett életterületeken az ember a legkevésbé sem vágyik konfliktusra, ezért a béke kedvéért, ha kell enged, vagy olyan köztes megoldásokat keres, ami mindenki igényét kielégíti. Zúgolódó társaságban ösztönösen magára ölti a békítő szerepét és addig csűri-csavarja a dolgokat, amíg végül a lehetőségeihez mérten elsimítja a helyzetet és lehűti az indulatokat maga körül. Ehhez segítségére van kivételesen jó kommunikációs és diplomáciai érzéke, melyek a lehetetlen helyzetekben sem hagyják cserben. A Nyúl által uralt életterületen az egyik legnagyobb kihívást általában az érdekérvényesítés jelenti, ezzel az energiával ugyanis hajlamos az ember a döntései során mások elvárásait a saját érdekei elé sorolni. Az élet tanító jelleggel számtalan módon terelgeti a Nyúl szimbólum tulajdonosát, hogy saját igényeit a külvilág tetszése vagy nemtetszése mellett is képes legyen szem előtt tartani.

Sárkány

A Sárkány szimbólum jóságos és igaz szívű emberre utal, kinek szeretete sugárzó, türelme pedig irígylésre méltó.

Bővebben
Ezzel az energiával a horoszkópban az intuíciós képesség, az empátia, a környezet érzéseire, gondolataira való ráhangolódás természetes része az ember életének. Lényéből árad a misztikusság, a sejtelmesség, a jó modor és az őszinte kedvesség. Rendkívül támogató és gondoskodó jegyről van szó, mely igen erősen vágyja a biztonságot, a stabilitást és a békét. Tulajdonosa az érintett életterületeken szereti alaposan megrágni és körbejárni a dolgokat, magában ütköztetni a pro és kontra érveket mielőtt bármi mellett elköteleződne. Ha nem figyel rá, könnyen beleesik a halogatás és a döntésre váró kérdések elodázásának csapdájába. Általában erősen ragaszkodik a megszokásaihoz, s merev makacssággal ellenáll a változás szelének, ám ha egyszer elhatározódik és mozgásba lendül, megállíthatatlan elszántsággal érvényesíti akaratát. A Sárkányt óvatossága és sejtelmes megérzései rendszerint megóvják a ballépésektől, feltéve persze, hogy megtanul hallgatni rájuk.

Kígyó

A Kígyó állatszimbólum átlagon felüli érzékeléssel megáldott, gazdag érzelmi életet élő emberre utal, aki ösztönösen képes ráhangolódni környezete hangulatára, s így átérezni mindazt az örömöt és bánatot, amit a körülötte lévők szíve és gondolatai rejtenek.

Bővebben
Rendkívül empatikus jegyről van szó, akiben mindig akad elég szeretet és segítő szándék ahhoz, hogy odanyújtsa támogató karját annak, aki kéri. Mitöbb ösztönös késztetést érez rá, hogy szükség idején tudásával és tapasztalatival utat mutasson az erre nyitott embereknek.

A Kígyó szimbólummal élők gyors helyzetfelismerést követően kellő őszinteséggel képesek átadni meglátásaikat, szavaik nagy hatással tudnak lenni a környezetre. Kifinomult receptoraiknak köszönhetően jó emberismerettel rendelkeznek, így könnyedén látnak mögé a felszín takarásának. A szimbólummal érintett területeken azonban hajlamos az ember segítő szándéktól vezérelten észrevétlenül önfeláldozóvá válni, ha a szívügyének tekintett dolgokról van szó, s akár az egészséges határon túl a vállaira venni olyan problémákat is, melyek megoldása nem az ő feladata volna. Ez hosszú távon gyakran teremt belső feszültséget, ami a ki nem mondás eredményeként kisebb-nagyobb érzelmi robbanásokhoz vezethet. A Kígyó tulajdonosának az egyik legnagyobb feladata megtanulni nem elfojtani, hanem a megfelelő módon és időben szabadon kiáramoltatni a szívében felgyülemlett érzéseket, hogy így képessé váljon az érzelmi hullámzásait mérsékelni, s végül egyensúlyi állapotban megtartani.

A Ló állatszimbólum végtelenül őszinte, csupaszív, derűvel és élettel teli emberre utal, akiből a belső tűz ontotta melegség szüntelenül sugárzik a körülötte élőkre.

Bővebben

Az érintett életterületeken az ember kifejezetten igényli a társaságot, szereti, ha pezseg az élet körülötte. Nagyvonalú és segítőkész, hatalmas energiákkal veti bele magát a tevésbe legyen szó akár a saját érdekeiről vagy a szívéhez közel állók megsegítéséről. Ezzel az energiával az ember szívből él és cselekszik, gondolatai és szándékai tiszták, nyíltak, hátsó szándéktól és játszmáktól mentesek. Tulajdonosa nemes egyszerűséggel azt teszi és kommunikálja, amit az adott pillanatban igaznak érez. Igaz ugyanakkor, hogy heves vérmérséklete amilyen örömteli magasságokba röpíti boldogságában, olyan indulatos mélységekbe is le tudja vinni haragjában. Utóbbi esetén hajlamos nyers őszinteséggel kiadni magából mindazt, ami bántja. A Ló által képviselt területen az ember rendkívül megbocsátó, általában nem tud és nem is kíván tartósan haragudni. Amint kiadja magából azt, ami a szívét nyomja, tüskék nélkül tovább is lép a történteken. Életében a nehézségeket leginkább az okozza, hogy a környezet nem mindig tud ilyen gyorsan regenerálódni a kirohanásait követően.

Kecske

A Kecske állatszimbólum együttérző, önzetlen és végtelenül jószándékú emberre utal, aki átlagon felüli empátiával viseltetik embertársai iránt.

Bővebben

Képes mások fejével gondolkodni, megérezni cselekedeteik mozgatórugóját, ahogyan azt is, hogy mi motiválja tetteiket. A Kecskével rendelkezők szívében általában erős késztetés él, hogy valamilyen módon tegyenek másokért, s gyógyítsák a környezet szívén tátongó sebeket eredendő jóságukkal. Ezzel a jeggyel az érintett területeken rendkívüli értékeket rejt az ember, lénye számos kincset érő készséggel és képességgel van tele, ám ennek az esetek zömében ő maga nincs tudatában. A Kecske értékeinél csak a szerénysége lehet nagyobb, jellemzően semmi különlegeset nem lát a saját adottságaiban. Az önbizalma a gyengéje, önmaga értékét hajlamos az alapján megítélni, hogy mit jeleznek vissza számára mások. Erősen igényli a támogató közeget és a bíztató szavakat, ezek jelentik az elbizonytalanodás óráiban a mankót számára, melyre akkor is támaszkodhat, ha lábai megremegnek alatta.

A kínai asztrológiában ő az egyik legspirituálisabb állat, így amellett, hogy tulajdonosa tele van adottságokkal, igen intuitív is. Gyakran szavak nélkül érzi, hogy mi zajlik körülötte, s mit rejt mások szíve.

A Kecskét az élet módszeresen és visszatérően terelgeti afelé, hogy ráébredjen, sokkal több van benne, mint amennyit gondol magáról.

Majom

A majom állatszimbólum tulajdonosának életében vagy annak bizonyos területein kiemelt fontossággal bírnak az elvei és a személyes értékrendje.

Bővebben
Optimális esetben olyan embert takar, aki az igazság és becsület bajnoka, akire barátai és szerettei minden körülmények között számíthatnak, s ha szükséges az utolsó leheletéig védi és segíti azokat, akiket egyszer a szívébe zárt. A számára fontos embereket a szövetségeseinek, vértestvéreinek tekinti. Igaz ugyanakkor, hogy kevesen tudják kiérdemelni ezt a bizalmas pozíciót a szívében. A Majom szimbólum tulajdonosa amilyen nemes szívű és önzetlen igaz barát, legalább olyan kemény és edzett ellenfele azoknak, akik ellene fordulnak, eljátszák bizalmát vagy elárulják őt. Határozott, tekintélyt parancsoló és harcos típus, nem ilyed meg az árnyékától és eszében sincs megtorpanni a nehézségek láttán, sőt valósággal igényli az erőt próbáló kihívásokat. A Majom energiájával képviselt életterületek ezért általában nem szenvednek hiányt megpróbáltatásokban. Az sors számtalan próbán és helyzeten át csiszolgatja eme állatszimbólum tulajdonosának lelkét és nézeteit, hogy az így megszerzett tanulságok birtokában képessé váljon energiái legjavát élni, s a becsület oszlopává váljék.

Kakas

A Kakas állatszimbólummal élő embert különleges gondolkodásmód, sajátos stílus és rendkívüli esztétikai érzék jellemzi.

Bővebben
Pompás tehetsége van ahhoz, hogy a szürke hétköznapokat egy csak rá jellemző csavarral feldobja, az ellaposodó beszélgetéseket választékos humorával felpezsdítse, az unalmasat pedig néhány szokatlan praktikával üdítővé varázsolja. A Kakassal képviselt életterületen az ember egyáltalán nem vágyik rá, hogy az átlaghoz tartozzon, helyette minden lehetőséget megragad, hogy egyedi stílusával, eszével, vagy teljesítményével picit fölé emelkedhessen az általános színvonalnak. Tulajdonosa érzi a szívében, hogy nagy dolgokra hivatott, s igen jó érzékkel csillogtatja a megfelelő helyen és időben az értékeit, és reprezentálja mindazt, amit magában hordoz. Ezzel a szimbólummal élve az embernek a büszkesége az egyik gyengéje. Ez inspirálja töretlenül a fejlődésre, önmaga tökéletesítésére, ugyanakkor ez áll a hátterében meggondolatlan reakcióinak is. A személyének szóló figyelmesség, a minőségi figyelem vagy az érdemei elismerése nagyban segíti a vele való harmonikus viszonyt, ám az udvariatlan kritika, a kéretlen kioktatás és a tiszteletlenség vörös posztóvá válik a szemében. Ezért aki jóban akar lenni vele, annak nem árt kellő udvariassággal közelíteni felé. Az élet néha szelídebben, máskor egészen szigorúan terelgeti, hogy maga is kellő alázattal és tisztelettel tudjon létezni a világban.

Kutya

A Kutya állatszimbólum megbízható, kiszámítható és meglehetősen kockázatkerülő embert rejt. Tulajdonosa békés, szavahihető, aki egy kőszikla rendíthetetlenségével tartja magát ígéreteihez és akaratához egyaránt.

Bővebben

Az egyik legfelelősségteljesebb jegyről van szó, aki sem szeretteit, sem barátait, sem a kollégáit nem hagyja cserben. Ő maga a biztonságos háttér, az oltalmazó bázis, kinek gondoskodó szeretete valódi gyógyír a léleknek.

Az ember a Kutyával érintett életterületeken erősen vágyja az állandóságot, a tervezhetőséget és a legkevésbé sem törekszik változtatni a jól bevált dolgokon és módszereken, gyakran még abban az esetben sem, ha eljött az ideje.

Életében a megszokás és az állandóg igénye hatalmas úr, emiatt hajlamos olykor a kelleténél tovább benne maradni olyan élethelyzetekben és körülményekben, amik nem szolgálják többé az érdekeit vagy a haladását. Meglehetősen nehezen és lassan veszi rá magát, hogy bizonyos dolgokban álláspontot változtasson, illetve az elméleti síkon túl érdemben is elkezdje a biztonságosnak vélt keretein túli lépéseket megtenni. Nem szívesen hagyja el a komfortzónáját, és meglehetősen nehezen tér napirendre a változással járó helyzetek fölött, ám az élet szorgalmasan csiszolgatja és tereli, hogy képessé váljon a szükséges lépések megtételére.

Disznó

A Disznó állatszimbólum érzékeny lelkű, szentimentális emberre utal, kinek szíve telve van érzelmekkel és kíváncsisággal. Az érintett életterületeken tulajdonosának lételeme a gondolkodás, elmélkedés, a fejben történő tervezés, szervezés.

Bővebben

Valósággal igényli a szellemi értelemben vett kihívásokat, melyek edzik és élezik elméjét, valamint igénybe veszik képzelőerejét és határtalan kreativitását is. Ezzel az energiával az ember a fejében él, gondolatai szövevényesek, s folyamatosan áramlanak. Egyszerre akár több szálon is képes haladni, kalandozva múlt, jelen és jövő között. Kifinomult intuícióval rendelkező jegyről van szó, mely könnyedén ráhangolódik a környezetére, és szavak nélkül is érzi, hogy mi zajlik körülötte. A Disznó állatszimbólummal élő ember igényli az izgalmakat, a változatosságot, s egyáltalán nem viseli jól sem a monotonitást, sem az egyhangú tevékenyégeket. Érdeklődését csak olyan dolgok tartják fenn hosszabb távon, melyek kihívást jelentenek kalandvágyó lénye számára. A hétköznapok szürkesége elöl rendszeresen húzódik vissza a fejében megteremtett privát kis világába, ahol kedvére elmélkedhet és szövögetheti a szálakat. Ilyenkor többnyire csak testével van jelen, lélekben azonban egészen máshol tartózkodik, aminek árulkodó jele az elvarázsolt, távolba révedő tekintete.

 

A Disznóval érintett területen az ember hangulata hullámzik, széles skálát bejárva a magasságok és mélységek között, nem kis meglepetéseket okozva kiszámíthatatlan reakcióval a gyanútlan környezet számára.

Patkány

A Patkány állatszimbólum rendkívüli szabadságvággyal megáldott, modern felfogású, újdonságokra nyitott embert takar, aki élvezettel fedezi fel maga körül a világot.

Bővítmény
Kíváncsiságtól hajtva hatol le a dolgok gyökeréig, hogy a kiinduló pontjától ismerhesse és láthassa át a helyzeteket. Nem elégszik meg a felszín ismeretével, az okát, a mozgatórugóját szeretné érteni mindennek, s általában nem is nyugszik addig, amíg fel nem tárja ezeket. A Patkány szimbólummal élőknek jó érzéke van az emberekhez, kiváló kapcsolatteremtő készséggel rendelkeznek, fesztelenül és könnyedén elegyednek szóba ismerősökkel és ismeretlenekkel egyaránt. A Patkány energiáival élő ember igazán szórakoztató társaság, akinek mindig van egy-két érdekes történet, elgondolkodtató filozófiai kérdés a tarsolyában, melyekről előszeretettel társalog vagy fejti ki meglátásait. Bár nyitottnak tűnik személye, mégis rendkívül zárkózottá válik, ha róla, érzéseiről vagy a belső világáról esik szó.

Az érintett életterületeken az embernek elemi szükséglete a tér, a szabadság érzete, csak így képes harmonikusan működni. Amint megsejti, hogy önállóságát korlátok közé akarják szorítani, hamar megmakacsolja magát és ösztönösen elkezdi szétfeszíti a béklyókat. Hirtelen természete okán az egyik legnagyobb kihívás tulajdonosa számára a saját energiái megzabolázása, érzelmei hullámzásának lecsendesítése és megfelelő mederben tartása.

Kapcsolat

Hírlevél feliratkozás

Itt írhatsz nekem

Adatvédelem

10 + 3 =